PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 DS CBQL bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2017 17/3/2017 [HyperLink19]
2 KẾ HOẠCH LỚP - HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2017 - 2018 06/3/2017 [HyperLink19]
3 Hồ sơ đề nghị chuyển ngạch viên chức sang chức danh nghề nghiệp 13/02/2017 [HyperLink19]
4 DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH SANG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 09/02/2017 [HyperLink19]
5 DS giáo viên Thể dục, âm nhạc, mỹ thuật trường THCS Thành Nhân 06/4/2015 [HyperLink19]
6 Hồ sơ hội đồng trường THCS Thành Nhân nhiệm kỳ 2015 - 2020 06/4/2015 [HyperLink19]
7 Danh sách đăng ký thi HSG năm học 2014 - 2015 trường THCS Thành Nhân 3/4/2015 [HyperLink19]
8 BC GV,NV đang hợp đồng tại trường 27/02/2015 [HyperLink19]
9 Kế hoạch năm học 2015 - 2016 27/02/2015 [HyperLink19]
10 Báo cáo danh sách đội ngũ CC,VC,NLĐ học kỳ II năm học 2014 - 2015 29/01/2015 [HyperLink19]
11 BC trình độ của GV, NV trong diện HĐLĐ tính đến ngày 31/12/2014 21/01/2015 [HyperLink19]
12 BC sĩ số học kỳ II năm học 2014 - 2015 19/01/2015 [HyperLink19]
13 BCtuyên truyền vận động toàn dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông và văn hoá giao thông 15/01/2015 [HyperLink19]
14 Báo cáo sơ kết học kỳ 1 và các biểu mẫu 07/01/2015 [HyperLink19]
15 BC số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và HĐLĐ trường THCS Thành Nhân 21/4/2014 [HyperLink19]
16 Danh sách tham dự khảo sát HSG khối 6,7,8 trường THCS Thành Nhân 8/4/2014 [HyperLink19]
17 Danh sách giáo viên đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp THCS năm học 2013 - 2014 môn Âm nhạc 14/02/2014 [HyperLink19]
18 Kế hoạch lớp - học sinh THCS năm học 2014 - 2015 14/02/2014 [HyperLink19]
19 Báo cáo số lượng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014 14/02/2014 [HyperLink19]
20 Tờ trình đề nghị ra QĐ Thành lập HĐ trường, DS hội đồng trường 10/01/2014 [HyperLink19]
12