PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 1 Lê Hà Giang [HyperLink19]
2 Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 18 Lê Hà Giang [HyperLink19]
3 Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 17 Lê Hà Giang [HyperLink19]
4 Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 16 Lê Hà Giang [HyperLink19]
5 Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 15 Lê Hà Giang [HyperLink19]
6 Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 14 Lê Hà Giang [HyperLink19]
7 Giáo án Ngữ văn lớp 6 - Tuần 13 Lê Hà Giang [HyperLink19]
8 Giáo án Ngữ văn lớp 6 - THCS Thành Nhân Lê Hà Giang [HyperLink19]