PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Hải Dương năm 2013 - 2014 Nguyễn Thị Quỳnh Nga [HyperLink19]
2 Đề thi HSG lớp 9 tình Hải Dương năm 2016 - 2017 Nguyễn Thị Quỳnh Nga [HyperLink19]
3 Đề thi HSG lớp 9 tình Hải Dương năm 2014 - 2015 Nguyễn Thị Quỳnh Nga [HyperLink19]
4 Đề thi HSG lớp 9 tình Hải Dương năm 2014 - 2015 Nguyễn Thị Quỳnh Nga [HyperLink19]
5 Đề thi HSG lớp 9 tình Hải Dương năm 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quỳnh Nga [HyperLink19]
6 Đề thi học sinh giỏi huyện Ngữ văn 9 Lê Hà Giang [HyperLink19]
7 Đề thi chuyên Nguyễn Trãi 2014 - 2014 - 2014 Lê Hà Giang [HyperLink19]
8 Đề thi chuyên Nguyễn Trãi 2014 - 2014 - 2015 Lê Hà Giang [HyperLink19]
9 Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 Lê Hà Giang [HyperLink19]
10 Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 -2014 Lê Hà Giang [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra học kì I môn Ngữ Văn 6 Phạm Thị Lương [HyperLink19]
12 Khảo sát toán 7 -Giữa kỳ Nguyễn Thị Minh [HyperLink19]
13 Khảo sát toán 6 -Giữa kỳ Nguyễn Thị Minh [HyperLink19]
14 đề thi vào thpt nguyễn trãi năm 2014 - 2015 Lê Huyền Trang [HyperLink19]
15 Đề và đáp án thi học sinh giỏi huyện năm học 2012-2013 Đào Thị Minh Lý [HyperLink19]
16 Đề và đáp án thi học sinh gioi tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014 Đào Thị Minh Lý [HyperLink19]
17 Đề và đáp án thi học sinh gioi tỉnh Hải Dương năm học 2012-2013 Đào Thị Minh Lý [HyperLink19]
18 Đề và đáp án thi HSG Tỉnh Hải Dương (11 - 120 Lê Hà Giang [HyperLink19]
19 Đề thi tuyển sinh PTTH Chuyên Nguyễn Trãi (11 - 12) Lê Hà Giang [HyperLink19]
20 Đề thi tuyển sinh PTTH Chuyên Nguyễn Trãi (12 - 13) Lê Hà Giang [HyperLink19]
123