PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:21:20 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:19:49 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai05:16:55 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
4Khách vãng lai05:09:24 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/video.aspx
5Khách vãng lai05:09:11 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
6Khách vãng lai04:57:37 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai04:57:33 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai04:57:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai04:57:25 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai04:57:20 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai04:57:16 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
12Khách vãng lai04:48:27 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00044
13Khách vãng lai04:44:08 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
14Khách vãng lai04:31:12 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
15Khách vãng lai04:13:10 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai03:55:20 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
17Khách vãng lai03:38:34 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
18Khách vãng lai03:11:06 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
19Khách vãng lai02:56:34 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6441
20Khách vãng lai02:54:38 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00045
21Khách vãng lai02:52:26 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
22Khách vãng lai02:24:10 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai02:07:14 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
24Khách vãng lai01:45:40 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00041
25Khách vãng lai01:39:41 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6438
26Khách vãng lai01:38:59 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai01:38:32 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
28Phạm Thị Huyền01:27:37 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
29Khách vãng lai01:27:33 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai01:27:28 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai01:22:50 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=579
32Khách vãng lai01:14:31 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
33Khách vãng lai00:47:35 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai00:44:51 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
35Khách vãng lai00:15:11 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=499
36Khách vãng lai00:05:01 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13 11 2018