PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:41:54 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:39:47 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai18:27:42 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00046
4Khách vãng lai18:27:32 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai18:22:03 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai18:19:33 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=546
7Khách vãng lai18:13:58 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai18:13:52 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai18:13:47 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai18:13:42 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/default.aspx
11Khách vãng lai18:13:36 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai18:13:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
13Khách vãng lai17:35:17 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai17:21:34 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai17:21:31 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
16Khách vãng lai17:21:19 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai17:21:02 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai17:20:50 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai17:19:52 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
20Khách vãng lai17:17:01 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai17:17:00 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai17:10:43 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00038
23Khách vãng lai17:10:19 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai17:09:00 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai16:28:36 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=546
26Khách vãng lai16:27:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Tạ Thị Hằng16:26:02 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
28Khách vãng lai16:25:38 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai16:25:28 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
30Khách vãng lai16:25:16 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai16:24:28 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=597
32Khách vãng lai16:03:08 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai16:02:40 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai16:01:31 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00044
35Khách vãng lai15:48:50 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
36Lê Hà Giang15:45:35 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai15:44:18 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai15:44:13 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Lê Hà Giang15:42:42 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/upload_van_ban.aspx
40Lê Hà Giang15:42:39 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
41Lê Hà Giang15:42:34 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai15:42:11 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai15:41:56 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai15:40:21 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai15:40:04 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Lê Hà Giang15:35:49 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Lê Hà Giang15:35:04 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/upload_van_ban.aspx
48Khách vãng lai15:34:56 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai15:34:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
50Khách vãng lai15:34:46 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai15:09:08 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=618
52Khách vãng lai14:36:41 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=614
53Khách vãng lai14:36:41 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=614
54Khách vãng lai14:36:13 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai14:00:54 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
56Khách vãng lai13:53:15 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=497
57Khách vãng lai13:41:18 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
58Khách vãng lai13:39:05 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
59Khách vãng lai13:30:32 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
60Khách vãng lai13:23:57 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
61Khách vãng lai13:23:07 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=611
62Khách vãng lai13:13:01 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai13:07:35 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai12:50:18 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai12:48:54 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai12:47:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00041
67Khách vãng lai12:38:24 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00045
68Khách vãng lai12:37:57 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai12:32:21 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai12:07:39 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=527
71Khách vãng lai11:46:06 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
72Khách vãng lai11:32:31 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
73Khách vãng lai11:13:24 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai10:52:19 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=606
75Khách vãng lai10:48:42 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=499
76Khách vãng lai10:40:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
77Khách vãng lai10:36:36 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
78Khách vãng lai10:29:41 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
79Phạm Thị Thịnh10:22:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Phạm Thị Thịnh10:22:49 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
81Phạm Thị Thịnh10:22:43 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
82Khách vãng lai10:22:36 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
83Phạm Thị Thịnh10:22:35 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
84Khách vãng lai10:22:34 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
85Khách vãng lai10:22:33 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
86Khách vãng lai10:22:31 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
87Khách vãng lai10:22:30 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
88Khách vãng lai10:22:28 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
89Khách vãng lai10:22:27 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
90Khách vãng lai10:22:25 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
91Phạm Thị Thịnh10:22:23 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
92Khách vãng lai10:22:23 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
93Phạm Thị Thịnh10:22:22 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
94Phạm Thị Thịnh10:22:21 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
95Phạm Thị Thịnh10:22:20 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
96Phạm Thị Thịnh10:22:20 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
97Phạm Thị Thịnh10:22:19 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
98Khách vãng lai10:22:10 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
99Khách vãng lai10:22:06 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
100Khách vãng lai10:22:05 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
101Khách vãng lai10:22:02 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
102Khách vãng lai10:22:01 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
103Phạm Thị Thịnh10:21:59 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
104Khách vãng lai10:21:59 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
105Khách vãng lai10:21:57 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
106Khách vãng lai10:21:56 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
107Khách vãng lai10:21:52 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
108Khách vãng lai10:21:48 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
109Phạm Thị Thịnh10:21:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
110Phạm Thị Thịnh10:21:28 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
111Phạm Thị Thịnh10:21:14 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_kiem_ke_thu_vien_tap_chi.aspx
112Phạm Thị Thịnh10:21:14 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
113Phạm Thị Thịnh10:20:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
114Phạm Thị Thịnh10:19:47 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Tim_theo_cloai.aspx
115Phạm Thị Thịnh10:19:40 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
116Phạm Thị Thịnh10:19:26 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
117Phạm Thị Thịnh10:19:04 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
118Khách vãng lai10:18:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
119Khách vãng lai10:17:37 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
120Khách vãng lai10:17:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Tạ Thị Hằng10:13:40 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
122Khách vãng lai10:13:09 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
123Khách vãng lai10:11:10 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
124Khách vãng lai10:11:06 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
125Tạ Thị Hằng10:09:55 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
126Tạ Thị Hằng10:09:51 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
127Tạ Thị Hằng10:09:00 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
128Tạ Thị Hằng10:08:38 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
129Tạ Thị Hằng09:59:30 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
130Khách vãng lai09:48:27 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
131Tạ Thị Hằng09:43:12 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
132Tạ Thị Hằng09:43:01 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai09:26:33 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
134Tạ Thị Hằng09:21:45 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
135Tạ Thị Hằng09:19:57 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
136Tạ Thị Hằng09:19:05 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
137Khách vãng lai09:18:59 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
138Tạ Thị Hằng09:18:56 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
139Tạ Thị Hằng09:18:52 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
140Tạ Thị Hằng09:18:48 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
141Tạ Thị Hằng09:18:45 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
142Tạ Thị Hằng09:18:41 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
143Khách vãng lai09:18:16 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
144Khách vãng lai09:17:59 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
145Khách vãng lai09:17:42 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
146Khách vãng lai09:08:27 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
147Khách vãng lai09:04:21 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
148Khách vãng lai09:03:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=524
149Khách vãng lai08:51:44 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
150Khách vãng lai08:51:39 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
151Khách vãng lai08:50:15 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
152Khách vãng lai08:50:03 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
153Khách vãng lai08:49:57 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
154Khách vãng lai08:49:26 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6439
155Khách vãng lai08:48:51 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
156Khách vãng lai08:48:12 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=583
157Khách vãng lai08:38:47 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
158Khách vãng lai08:36:15 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
159Khách vãng lai08:31:18 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
160Khách vãng lai08:30:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
161Khách vãng lai08:19:46 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
162Khách vãng lai08:19:45 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
163Khách vãng lai08:19:25 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
164Khách vãng lai08:13:35 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
165Khách vãng lai08:06:16 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=585
166Khách vãng lai08:03:37 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14218
167Khách vãng lai07:53:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=496
168Khách vãng lai07:45:36 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14216
169Khách vãng lai06:59:32 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
170Khách vãng lai06:05:56 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14219
171Khách vãng lai06:05:12 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
172Khách vãng lai05:58:55 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
173Khách vãng lai05:41:50 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14215
174Khách vãng lai05:01:25 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
175Khách vãng lai04:09:21 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=616
176Khách vãng lai03:53:05 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14221
177Khách vãng lai03:45:41 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
178Khách vãng lai03:33:04 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
179Khách vãng lai03:26:28 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
180Khách vãng lai03:09:07 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14214
181Khách vãng lai03:08:37 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6443
182Khách vãng lai02:55:53 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=601
183Khách vãng lai02:52:04 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
184Khách vãng lai02:46:17 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=579
185Khách vãng lai02:33:29 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
186Khách vãng lai02:12:25 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=622
187Khách vãng lai02:06:13 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
188Khách vãng lai01:49:39 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00036
189Khách vãng lai01:29:17 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14220
190Khách vãng lai01:16:45 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14217
191Khách vãng lai01:01:45 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
192Khách vãng lai00:53:37 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
193Khách vãng lai00:41:47 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
194Khách vãng lai00:40:33 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00045
195Khách vãng lai00:37:05 http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21 1 2019