PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc66A     
2Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc66B     
3Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc66C     
4Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc77A     
5Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc77B     
6Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc77C     
7Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc88A     
8Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc88B     
9Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc88C     
10Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc99A     
11Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc99B     
12Nguyễn Thị Thuý NgaÂm nhạc99C     
13Đào Kim LiệuMĩ thuật66A     
14Đào Kim LiệuMĩ thuật66B     
15Đào Kim LiệuMĩ thuật66C     
16Đào Kim LiệuMĩ thuật77A     
17Đào Kim LiệuMĩ thuật77B     
18Đào Kim LiệuMĩ thuật77C     
19Đào Kim LiệuMĩ thuật88A     
20Đào Kim LiệuMĩ thuật88B     
21Đào Kim LiệuMĩ thuật88C     
22Đào Kim LiệuMĩ thuật99A     
23Đào Kim LiệuMĩ thuật99B     
24Đào Kim LiệuMĩ thuật99C     
25Đào Kim LiệuThể dục66A     
26Đào Kim LiệuThể dục66B     
27Đào Kim LiệuThể dục66C     
28Hà Mạnh DuẩnThể dục77A     
29Hà Mạnh DuẩnThể dục77B     
30Hà Mạnh DuẩnThể dục77C     
31Hà Mạnh DuẩnThể dục88A     
32Hà Mạnh DuẩnThể dục88B     
33Hà Mạnh DuẩnThể dục88C     
34Hà Mạnh DuẩnThể dục99A     
35Hà Mạnh DuẩnThể dục99B     
36Hà Mạnh DuẩnThể dục99C     
37Bùi Thị HuyềnTự chọn66A     
38Bùi Thị HuyềnTự chọn66B     
39Bùi Thị HuyềnTự chọn66C     
40Bùi Thị HuyềnTự chọn77A     
41Bùi Thị HuyềnTự chọn77B     
42Bùi Thị HuyềnTự chọn77C