PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 18/09/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thượng Xá - Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK HSG huyện môn Lịch sử; giải KK cấp Tỉnh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Ngân Hà
   Sinh ngày: 01/06/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thôn Vé - Đồng Tâm - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba HSG môn Lịch sử cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trương Quang Mạnh
   Sinh ngày: 30/01/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thôn Vé - Đồng Tâm - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì cấp Huyện môn SInh học
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Thị Kiều Oanh
   Sinh ngày: 09/12/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Phú Mỹ - Ninh Thành - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất HSG huyện môn Lịch sử
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Ngọc Anh
   Sinh ngày: 06/05/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thôn Mai - Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK HSG Tiếng Anh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Việt Anh
   Sinh ngày: 10/11/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Cúc Thị - Kiến Quốc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Nhì HSG Huyện môn ĐỊa lý
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Vân Anh
   Sinh ngày: 19/10/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Bồ Dương - Hồng Phong -Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Giải Nhất HSG Huyện môn Lịch sử
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Thị Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 15/11/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Quang Rực - Hồng Phong - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK HSg Huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Hà Vân Chi
   Sinh ngày: 30/11/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thượng Xá - Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK HSG Huyện môn ĐỊa lý
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Thi Thùy Dung
   Sinh ngày: 19/10/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Thôn Mai - Hiệp Lực -Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì HSG Cấp huyện môn Lịch sử
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...