PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 1 22000
2 Văn học và tuổi trẻ 20 220000
3 Sách giáo dục thư viện và trường học 22 117000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 28 570000
5 Sách tham khảo khối 8 28 228650
6 Dạy và học ngày nay 37 635000
7 Tạp chí giáo dục 38 722000
8 Sách tham khảo tác giả-tác phẩm-lí luận, phê bình 40 937800
9 Vật lí tuổi trẻ 40 486000
10 Sách Hồ Chí Minh 50 975100
11 Tạp chí khoa học giáo dục 70 472000
12 Thế giới mới 70 406000
13 Tài hoa trẻ 79 451800
14 Sách tham khảo khối 7 82 778500
15 Sách giáo khoa khối 7 84 916400
16 Toán học tuổi trẻ 88 1032500
17 Sách tham khảo lịch sử 124 1431992
18 Văn nghệ Hải Dương 153 1524000
19 Sách tham khảo khối 6 239 5977100
20 Toán tuổi thơ 244 2440000
21 Sách giáo khoa khối 6 356 3351000
22 Sách nghiệp vụ 1350 2318400
 
TỔNG
3243
26013242