PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 1 22000
2 Văn học và tuổi trẻ 20 220000
3 Sách giáo dục thư viện và trường học 22 117000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 28 570000
5 Dạy và học ngày nay 37 635000
6 Tạp chí giáo dục 38 722000
7 Vật lí tuổi trẻ 40 486000
8 Sách tra cứu - Sổ tay 55 6404000
9 Sách đạo đức 65 899600
10 Tạp chí khoa học giáo dục 70 472000
11 Thế giới mới 70 406000
12 Sách Hồ Chí Minh 74 2627600
13 Tài hoa trẻ 79 451800
14 Toán học tuổi trẻ 88 1032500
15 Sách giáo khoa khối 9 138 1027500
16 Sách nghiệp vụ khối 6 148 2599700
17 Sách tham khảo tác giả-tác phẩm-lí luận, phê bình 152 7012830
18 Sách nghiệp vụ khối 7 153 2706700
19 Văn nghệ Hải Dương 153 1524000
20 Sách nghiệp vụ khối 8 156 2988500
21 Sách giáo khoa khối 8 164 1545400
22 Sách tham khảo dùng chung 174 5871300
23 Sách nghiệp vụ khối 9 242 4447500
24 Toán tuổi thơ 244 2440000
25 Sách giáo khoa khối 7 282 2418900
26 Sách pháp luật 315 9482258
27 Sách tham khảo khối 8 321 7361050
28 Sách tham khảo lịch sử 323 6118992
29 Sách tham khảo thơ ca 327 6033000
30 Sách tham khảo khối 7 363 7187300
31 Sách tham khảo khối 9 398 9041395
32 Sách tham khảo khối 6 424 8737500
33 Sách nghiệp vụ dùng chung 441 7540500
34 Sách giáo khoa khối 6 467 4532100
35 Sách nghiệp vụ 1350 2318400
 
TỔNG
7422
118000325